Om Ebberup Hallerne

Dit lokale Idræts- og Kulturcenter hvor brugerne er i centrum

Ebberup Hallerne er en selvstændig institution hvilket gør, at der ikke er langt fra brugeren af hallerne - til halbestyrer Leif Rasmussen der varetager den daglige drift - til bestyrelsen der administrere og beslutter nye tiltag og investeringer i Ebberup Hallerne.