Ordensregler

Lige for alle - så vi alle kan dyrke vores idræt og samvær

Der er total rygeforbud overalt i bygning. De ophængte askebægre udenfor på bygningen, bedes benyttet ved rygning. Overtrædelse af dette medfører øjeblikkelig bortvisning fra bygning.

Ryd op efter dig på alle hallernes områder, benyt de opstillede skraldespande.

Adgang overalt i bygningen med fodboldstøvler er ikke tilladt.

Opsætning af plakater af alle typer, overalt i bygningen, må kun ske ved direkte tilladelse fra hallen.

Vær opmærksom på at der påhviler erstatningsansvar for alle besøgende i hallen, ved hærværk og grov uansvarlighed.