Faciliteter

Respekter bygningen og de personer der også benytter hallerne

Muligheder og faciliteter

Toiletter findes dels i forbindelse med omklædningsrummene, og dels i gangen imellem de to haller ved forhallen.

Der er direkte adgang, for gangbesværet og rullestole, til alle faciliteter og haller i stueplan, hvor der også findes handicaptoilet.

I hallens forhal findes der er hjertestarter, ligesom der findes første hjælps stationer flere steder i bygningen.

Når du benytter hallerne, så husk at orientere dig om nærmeste flugtvej - markeret med grønne skilte over døren.

Der findes flere brandsluknings stationer i hele bygningen - ligesom der er opsat oversigter over mulige flugtveje.

Ebberup Hallerne består af

  • Hal 1
  • Hal 2
  • Omklædning 1 - 6
  • Fitness center
  • Møde & festlokaler
  • Cafeteria
  • EIF Klublokale

Spar på Energien - brug ressourcerne med omtanke

Omklædning

Omklædning i hal 1 bygningen, omklædning 1 – 3, skal altid benyttes i forbindelse med udendørs fodbold, men benyttes også til øvrige idrætsgrene, f.eks. badminton og håndbold.

Omklædning i hal 2 bygningen, omklædning 4 – 6, bruges primært til badminton, Fitness, gymnastik og håndbold.

Der må ikke nydes medbragt øl og vand i bygningen, uden direkte tilladelse fra hallen.

Omklædningsrummene skal efter benyttelse, efterlades i pæn og rydelig stand.

Glemte sager, som tøj og sko, henlægges i kassen i forhallen. Glemte værdigenstande kan afhentes i Cafeteriet.

Værdigenstande bør ikke efterlades i omklædningsrummet – læs mere i Ordensregler - forsikring.

Plan - stue etage

Plan - 1. etage

Plan - område